Opis

Szkolenie: Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy.

 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego w transporcie osób i rzeczy, prowadzonego przez Instytut Transportu Samochodowego.

Miejsce i termin egzaminu jest wybierany przez uczestnika szkolenia z propozycji przedstawianej przez Instytut.

 

Egzamin polega na rozwiązaniu testu oraz zadań egzaminacyjnych.

Organizacja szkolenia:

  • Kurs obejmuje 18 godzin.
  • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konsultacji oraz ćwiczeń.
  • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, co gwarantuje wysoki poziom szkolenia.
  • Uczestnicy kursu otrzymują materiały dydaktyczne,

Warunki uczestniczenia w szkoleniu:

  • poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia
Zapisz się na szkolenie
Dane osobowe
Imię:  *
Nazwisko:  *
Telefon:  *
E-mail: *
PESEL: *
Miejsce urodzenia: 
Województwo: *
Dane adresowe
Ulica: *
Numer domu / lokalu: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Faktura
Pola oznaczone "*" są wymagane do wypełnienia.
  • Wysłanie zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie, najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na aronkielce/kontakt
  • W przypadku nie otrzymania rezygnacji oraz niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z wysłania zgłoszenia, na podstawie wystawionej przez firmę Aron sp. z o.o. faktury. Zgłaszający ma prawo do uczestniczenia w kursie w następnym możliwym terminie.
  • W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, ARON sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu kursu. O takim fakcie będzie informować uczestników indywidualnie.
  • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji na szkolenie.