Opis

 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu napełniania i opróżniania oraz bezpiecznej eksploatacji autocystern, cystern kolejowych oraz urządzeń napełniająco opróżniających ( tzw. UNO) materiałami niebezpiecznymi kl. 2 i 3 wg ADR /RID.

 

Kurs UNO (TDT) obejmuje zagadnienia tematyczne takie jak:

  • wiadomości na temat materiałów niebezpiecznych, w tym ich właściwości fizyko-chemiczne
  • konstrukcja i dozór techniczny nad zbiornikami transportowymi oraz osprzętem
  • obsługa urządzeń typu UNO – nalewaki: prawidłowe opróżnianie i napełnianie zbiorników takich jak cysterny
  • opis i oznaczenia stosowane na zbiornikach transportowych
  • przepisy BHP oraz przepisy PPOŻ

Kurs Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych (nazywany też potocznie: kurs nalewaki) podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Uprawnienia TDT, które uczestnik kursu otrzymuje po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, są ważne bezterminowo. Prowadzimy kursy na różne klasy materiałów niebezpiecznych, w tym na paliwa gazowe, paliwa ciekłe i obejmujące różne typy zbiorników transportowych. Istnieje możliwość uzyskania zaświadczeń kwalifikacyjnych na kilka różnych klas materiałów i typów zbiorników.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie specjalistów w zakresie TDT i UNO – organizujemy kursy w naszej siedzibie, a także u klientów w dowolnym miejscu w Polsce. Współpracujemy z wykwalifikowanymi instruktorami w prezentowanej dziedzinie i uczymy kursantów kompleksowo. Dostarczamy niezbędne materiały do nauki i pozytywnego zaliczenia egzaminu.

 

Zapisz się na szkolenie
Dane osobowe
Imię:  *
Nazwisko:  *
Telefon:  *
E-mail: *
PESEL: *
Miejsce urodzenia: 
Województwo: *
Dane adresowe
Ulica: *
Numer domu / lokalu: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Faktura
Pola oznaczone "*" są wymagane do wypełnienia.
  • Wysłanie zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie, najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na aronkielce/kontakt
  • W przypadku nie otrzymania rezygnacji oraz niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z wysłania zgłoszenia, na podstawie wystawionej przez firmę Aron sp. z o.o. faktury. Zgłaszający ma prawo do uczestniczenia w kursie w następnym możliwym terminie.
  • W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, ARON sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu kursu. O takim fakcie będzie informować uczestników indywidualnie.
  • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji na szkolenie.