Opis

 

 TERMINY KURSÓW


Termin kursu 18 - 20 września 2021

Termin egzaminu: 21 września 2021

 


 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu napełniania i opróżniania oraz bezpiecznej eksploatacji autocystern, cystern kolejowych oraz urządzeń napełniająco opróżniających ( tzw. UNO) materiałami niebezpiecznymi kl. 2 i 3 wg ADR /RID.

 

wiadomości na temat materiałów niebezpiecznych, w tym ich właściwości fizyko-chemiczneKurs UNO (TDT) obejmuje zagadnienia tematyczne takie jak:

 • konstrukcja i dozór techniczny nad zbiornikami transportowymi oraz osprzętem
 • obsługa urządzeń typu UNO – nalewaki: prawidłowe opróżnianie i napełnianie zbiorników takich jak cysterny
 • opis i oznaczenia stosowane na zbiornikach transportowych
 • przepisy BHP oraz przepisy PPOŻ

Kurs Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych (nazywany też potocznie: kurs nalewaki) podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Uprawnienia TDT, które uczestnik kursu otrzymuje po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, są ważne bezterminowo. Prowadzimy kursy na różne klasy materiałów niebezpiecznych, w tym na paliwa gazowe, paliwa ciekłe i obejmujące różne typy zbiorników transportowych. Istnieje możliwość uzyskania zaświadczeń kwalifikacyjnych na kilka różnych klas materiałów i typów zbiorników.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie specjalistów w zakresie TDT i UNO – organizujemy kursy w naszej siedzibie, a także u klientów w dowolnym miejscu w Polsce. Współpracujemy z wykwalifikowanymi instruktorami w prezentowanej dziedzinie i uczymy kursantów kompleksowo. Dostarczamy niezbędne materiały do nauki i pozytywnego zaliczenia egzaminu.

 

 

  143946572750  

 

 

 

Zapisz się na szkolenie
Dane osobowe
Imię:  *
Nazwisko:  *
Telefon:  *
E-mail: *
PESEL: *
Miejsce urodzenia: 
Województwo: *
Dane adresowe
Ulica: *
Numer domu / lokalu: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Faktura
Pola oznaczone "*" są wymagane do wypełnienia.
 • Wysłanie zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie, najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na aronkielce/kontakt
 • W przypadku nie otrzymania rezygnacji oraz niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z wysłania zgłoszenia, na podstawie wystawionej przez firmę Aron sp. z o.o. faktury. Zgłaszający ma prawo do uczestniczenia w kursie w następnym możliwym terminie.
 • W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, ARON sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu kursu. O takim fakcie będzie informować uczestników indywidualnie.

 


Informacja Administratora, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ARON SP. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Chorzowska 40, 25-852 Kielce;
 • kontakt do inspektora ochrony danych w firmie ARON Sp. z o.o.  iod@aronkielce.com.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  w celu realizacji świadczenia/umowy na realizację usługi szkoleniowej zgodnie ze zgłoszeniem;
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 • dane osobowe będą przechowywane przez ARON SP. z o.o. najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana.
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.