Baza Usług Rozwojowych        

 
Jest to ogólnodostępna platforma, w której można zaleźć oferty usług rozwojowych (kursów, szkoleń itp.) Baza zawiera bardzo szeroką gamę ofert, gdzie każdy przedsiębiorca może znaleźć szkolenie, jakiego aktualnie poszukuje dla siebie lub swoich pracowników.
 
 
Jaki jest cel?
 • dofinansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniach,
 • ułatwienie dostępu do szkoleń dla wszystkich tych, którzy ich poszukują.

 Okres realizacji projektu: do 30.06.2023 r.

Maksymalna wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika indywidualnego nie może przekroczyć kwoty 6 000 zł bez względu na poziom dofinansowania. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego uczestnika instytucjonalnego wynosi 60 000, 00 zł na cały okres realizacji projektu.

Poziom refundacji uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa, przynależności do preferowanych grup docelowych oraz usług i może wynieść maksymalnie:

 • samozatrudnieni, mikro i małe przedsiębiorstwa - 80%,
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%,
 • dla pracowników powyżej 50 roku życia – 80%,
 • dla pracowników o niskich kwalifikacjach – 80%,
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu – 80%,
 • dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu tj.: metalowo-odlewniczym, zasobooszczędnym budownictwie, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej – 80%,
 • dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy tj.: metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej – 80%,
 • dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze określonym jako srebrny, biały lub zielony sektor – 80 %,
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze – 80%,
 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER – 80%,
 • dla usług rozwojowych mających na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost  wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mających na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalających na ich rozwój – 80%.

Co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania?


Aby skorzystać z takiej formy dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie.

Warto wiedzieć, że każde szkolenie możemy zorganizować również w formie zamkniętej, dostosowanej do Państwa potrzeb. W tym celu przed kontaktem z Operatorem należy zgłosić się do opiekuna, w celu ustalenia szczegółów oraz indywidualnej daty.

Procedury przyznawania środków różnią się dla każdego z województw. 

 

Kiedy otrzymasz środki z BUR?

Dofinansowanie w formie refundacji otrzymuje się po zrealizowanej usłudze i opłaceniu faktury. Zawszę mamy gwarancję zwrotu środków ze względu na podpisaną promesę (czas oczekiwania ok 2-3 tygodnie). Warto zainwestować, bo poziom dofinansowania jest wysoki – zaczyna się od pokrycia połowy kosztów, a sięgnąć może nawet osiemdziesięciu procent całej wydanej kwoty na szkolenie .

Dużym plusem dofinansowania z BUR jest możliwość swobodnego wydatkowania pozyskanych środków. Dzięki temu dużo łatwiej niż np. przy korzystaniu z pomocy KFS, możemy zrealizować szkolenie bardzo precyzyjnie dopasowane do naszych potrzeb.

Na koniec zachęcamy do odwiedzenia strony Bazy Usług Rozwojowych  i zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów szkolenia, które możemy dla Państwa przeprowadzić w ramach dofinansowania z BUR.

 

 Baza_Uslug_Rozwojowych_RGB__male