Bezpieczeństwo i higiena pracy

SZKOLENIA BHP

kask

OBOWIĄZKOWE
 • Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny).
 • Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp.
 • Szkolenie okresowe bhp pracowników służy bhp i osób wykonujących zadania tej służby.
 • Szkolenie okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 • Szkolenie okresowe BHP pracowników inżynieryjno-technicznych.
 • Szkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno-biurowych.
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
   
DOSKONALĄCE
 • Szkolenie BHP dla społecznych inspektorów pracy.
 • Szkolenie członków Komisji BHP.
 • Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
 • Ocena ryzyka zawodowego dla służb BHP.
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń zgodnie z wymaganiami BHP – minimalne wymagania, znak CE.
 • Wypadki przy pracy – postępowanie, dokumentowanie.
 • Wypadki i choroby zawodowe – analiza i koszty
   
   
  Zapisy na szkolenie:
  ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce
  tel. 531-202-203
  tel. 730-011-440
  e-mail: szkolenia@aronkielce.com.pl