Budowanie autorytetu i wizerunku lidera

IDEA SZKOLENIA:

W zasadzie wszystkie modele przywództwa zakładają, że jednym z podstawowych metod wpływu lidera na zespół jest jego osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany i oceniany przez swoich podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Fundamentem proponowanego szkolenia jest koncepcja Okien Johari. Zgodnie z jej założeniami wszystkie informacje na temat menedżera (a więc jego wizerunek) możemy umieścić w 4 oknach / obszarach:

 • Obszar otwarty (to co menedżer sam wie o sobie i wiedzą o nim podwładni)
 • Obszar ukryty (to co menedżer wie o sobie, a inni tego nie wiedzą)
 • Obszar ślepy (to czego menedżer o sobie nie wie, a podwładni wiedzą)
 • Obszar nieznany (wiedza nieznana)

 

Podczas szkolenia uczestnicy uporządkują swój wizerunek, poprzez odpowiednie ćwiczenia skonfrontują swoją wiedzę na własny temat z rzeczywistością (z obszaru ślepego do otwartego) oraz nauczą się świadomie zarządzać wizerunkiem (z obszaru otwartego do ukrytego bądź odwrotnie).

Uświadomienie sobie własnego wizerunku w poszczególnych obszarach jest pierwszym etapem procesu. Jeszcze ważniejszy jest etap zmiany. Trener będzie udzielał informacji zwrotnych, proponował narzędzia, techniki, dawał wskazówki – wszystko po to, aby każdy z uczestników z osobna potrafił kształtować swój wizerunek świadomie uwzględniając przy tym cel jakiemu ma służyć autoprezentacja. Bazą do tego etapu będzie wcześniejszy moduł, w którym uczestnicy odpo.wiedzą sobie na pytanie jaki lider powinien być i w związku z tym jaki wizerunek należy kształtować

Szkolenie będzie pracować na dwóch poziomach – poza uświadamianiem, autoanalizą uczestnicy będą głównie ćwiczyć, trenować umiejętności – zarówno te, które wyjdą z części diagnostycznej jak również te, które zostały wyszczególnione w zapytaniu ofertowym:

 • Prowadzenie mów motywacyjnych
 • Wygłaszanie expose lidera
 • Komunikowanie trudnych decyzji
 • Prowadzenie zebrań
 • Stosowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej


SZKOLENIE ROZWIJA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI / KOMPETENCJE:

 • Korzystanie z narzędzia analizy wizerunku – okno Johari
 • Rozpoznanie i świadome wykorzystywanie typów władzy
 • Kreowanie wizerunku przełożonego na poziomie werbalnym i niewerrbalnym
 • Budowanie autorytetu przełożonego
 • Korzystanie expose przełożonego w budowaniu autorytetu
 • Komunikowanie trudnych decyzji
 • Prowadzenie zebrań
 • Wygłaszanie mów motywacyjnych
 • Zarządzanie emocjami w interakcjach z pracownikami
 • Umiejętność egzekwowania standardów firmowych

 

Szkolenia trwa 16 godzin, czyli dwa dni. Terminy zawsze dostosowujemy do całej grupy. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy. Cena tylko 399,00 zł od osoby.

Zapraszamy !!!