Doradztwo DGSA

Oferowane przez nas kompleksowe usługi obejmują doradztwo w zakresie:

  • przewozu towarów niebezpiecznych,
  • wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
  • klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
  • ogólnych przepisów pakowania oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych,
  • sporządzania rocznych sprawozdań,
  • sporządzania sprawozdań powypadkowych,
  • oceny zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
  • organizację wewnętrznych szkoleń dla pracowników firmy.