Jakość paliw

Oferowane przez ARON paliwa to produkty najwyższej klasy światowej, co potwierdzone jest załączonym do każdej dostawy świadectwem jakości.
Jakość paliw Grupy LOTOS S.A. od wielu lat wyprzedza wymagania norm krajowych i europejskich. Wszystkie gatunki benzyn produkowanych w Grupie LOTOS S.A. mają dużo niższą zawartość siarki niż maksymalnie dopuszczona w normiePN-EN 228 to jest10 ppm .
Wszystkie gatunki olejów napędowych produkowanych w Grupie LOTOS S.A. mają niższą zawartość siarki niż maksymalnie dopuszczona w normie PN-EN 590 to jest 10 ppm.

http://www.lotos.pl/handlowy/produkty/paliwa

Przeprowadzane przez PIH w naszej firmie badania kontroli jakości paliw, nigdy nie wykazały odstępstw od obowiązujących norm.


Poniżej zamieszczamy wyniki badań z kilku ostatnich lat.