Kadry i płace

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne nabycie umiejętności w zakresie tematyki kadrowo-płacowej.

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które chcą nabyć kwalifikacje z tego zakresu, niezależnie od posiadanego wykształcenia.

 

Tematyka kursu obejmuje m.in:

  • prawo pracy;
  • naliczanie wynagrodzeń;
  • płace;
  • ubezpieczenia społeczne;
  • świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
  • podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • międzynarodowe prawo podatkowe w zakresie dochodów osobistych,
  • program PŁATNIK.

 

Kurs odbywa się w dni robocze, trwa 30 godzin, w tym zajęcia praktyczne na programach komputerowych z zakresu kadr i płac.

 

Planowany najbliższy termin to 1 - 5 grudnia 2014 r. - ostatnie wolne miejsca !!!!

Kurs ten zawiera także tematykę z obsługi sekretariatu. Zapraszamy !!!!