Kalendarz szkoleń

Najbliższe szkolenia z otwartym naborem:

 

 

 

Nazwa szkolenia

 

Termin realizacji

Tryb

 

Kurs ADR

 

 31 październik - 06 listopad 2017

 

dni powszednie / weekendy

 egzamin 06 listopad 2017

 

Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych klasa 2,3 wg. ADR/RID

 

październik/listopad
2017

 

dni powszednie / weekendy

 

 

Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych klasa 8 wg. ADR/RID

 

październik/listopad
2017

 

dni powszednie / weekendy

 

Kurs CPC - Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

 

12,25,26 listopad 2017 

 

weekend

 

 

 

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych

 

październik/listopad
2017

 

dni powszednie / weekendy

 

 

Uprawnienia energetyczne SEP

 

październik/listopad
2017

 

dni powszednie / weekendy

 

 

Operator suwnic

 

październik/listopad
2017

 

dni powszednie / weekendy

 

 

Operator żurawi typu HDS

 

październik/listopad
2017

 

dni powszednie / weekendy

 

 

Operator podestów ruchomych

 

październik/listopad
2017

 

dni powszednie / weekendy 

 

 

Operator dźwigów towarowo-osobowych

 

październik/listopad
2017

 

 

dni powszednie / weekendy 

 

 

Nazwa szkolenia

 

Termin realizacji

Tryb

Kadry i Płace z obsługą sekretariatu

 

październik/listopad 2017

dni powszednie / weekendy

 Profesjonalna obsługa sekretariatu

październik/listopad 2017

 

dni powszednie / weekendy

 

 Kurs obsługi kas fiskalnych

październik/listopad 2017

 

dni powszednie / weekendy

 

BHP

październik/listopad 2017

 

dni powszednie / weekendy

 

 Pierwsza Pomoc

październik/listopad 2017

 

dni powszednie / weekendy

 

 Wizaż

październik/listopad 2017

 

dni powszednie / weekendy

 

 Excel

październik/listopad 2017

 

dni powszednie / weekendy

 

 

Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia w dowolnym miejscu i terminie.

 

 

ZAPISY NA SZKOLENIA TRWAJĄ

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 730-011-440 oraz 531-202-203, przedstawimy wszystkie szczegóły dotyczące wybranego szkolenia.