Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych

NAPEŁNIANIE I OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH

 

 

 Nalewaki foto

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu napełniania i opróżniania oraz bezpiecznej eksploatacji cystern kolejowych i autocystern oraz urządzeń napełniająco opróżniających ( tzw. UNO) materiałami kl. 2 i 3 wg ADR /RID. Program szkolenia oparto o Ustawy, Rozporządzenia i Przepisy BHP oraz wymagania techniczne określone przepisami Dozoru Technicznego (wykaz aktów normatywnych - zał. Nr 1).

Warunki uczestnicwa w kursie:

  • ukończony 18 rok życia
  • wykształcenie co najmniej zawodowe

 

 

Kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych cystern składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego.

Wydawane uprawnienia TDT na tankowanie i opróżnianie zbiorników transportowych cystern w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT są ważne bezterminowo.

Zaświadczenie kwalifikacyjne może obejmować jedną lub więcej klas materiałów niebezpiecznych (paliwa ciekłe, gazowe itp.) 
 
Posiadamy własny Terminal Paliw Aron Sp. z o.o., na którym odbywają się zajęcia praktyczne.

 Nalewaki 3

Zapisy na szkolenie:
ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce
tel. 531-202-203
tel. 730-011-440
e-mail: szkolenia@aronkielce.com.pl