Nowoczesny marketing

Proponujemy Państwu szkolenie warsztatowe dotyczące nowoczesnych trendów w marketingu. Będziemy pracować porządkując informacje dotyczące marketingu klasycznego i powodów jego zmian, charakterystyki klienta, bodźców, jakie na niego oddziaływają i na jakie reaguje, porozmawiamy o komunikacji i wywieraniu wpływu, a przede wszystkim poszerzymy wiedzę o najnowszych narzędziach marketingowych oraz ich przydatności w branży handlu detalicznego.

 
W czasach marketingu klasycznego było stosunkowo niewiele instrumentów marketingowych: reklama prasowa i TV, Public Relations, sprzedaż promocyjna. Brand manager nadzorował wszystkie aspekty Marketing Mix i kontrolował narzędzia Promotion Mix. Otoczenie oznaczało stosunkowo niewielki „wszechświat” z policzalną liczbą mediów, co umożliwiało osiągnięcie oczekiwanego zakresu wpływu podejmowanych działań.

Porównując to z dzisiejszym obszarem oddziaływania firmy poprzez reklamę w tradycyjnych kanałach, reklamą online (wyszukiwarki, bandery), outdoor, event marketing, marketing bezpośredni, guerilla marketing, dodając do tego Customer Relationship Management, marketing ukryty, szeptany i wirusowy… naprawdę może zakręcić się w głowie.
 

Korzyści dla uczestników

Szkolenie stanowi przekrój wszystkich technik, zasad i prawidłowości marketingowych. Da Uczestnikom kompleksową wiedzę na temat marketingu.

Szkolenia polecamy dla

Osób pracujących w działach marketingu oraz wszystkich tych, którzy chcą poznać zasady panujące w tym świecie.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatów. Mini wykłady wprowadzają w dany blok tematyczny, który następnie realizowany jest w oparciu o burze mózgów, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, gry, symulacje oraz analizy przypadków.

 

Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć, czyli dwa dni. W ramach szkolenia gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.

Cena szkolenia to teraz tylko 399,00 zł za osobę.

Zapraszamy !!!!