DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ODBIORU PALIWA

  • kopia aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi
  • kopia dokumentu tożsamości kierowcy
  • kopia dowodu rejestracyjnego cysterny
  • kopia dowodu rejestracyjnego przyczepy
  • świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
  • protokół z badania urządzenia transportowego do przewozów towarów niebezpiecznych
  • zgoda kierowcy na przetwarzanie danych osobowych - z własnoręcznym podpisem

 

Pliki do pobrania:

 

MAPA BAZ PALIW