Pierwsza pomoc i Ochrona przeciwpożarowa

 Pierwsza Pomoc

Fantom

 

Korzyści ze szkolenia:

Nabycie umiejętności niesienia pomocy
w nagłych wypadkach oraz ratowania życia.


Cele szkolenia pierwszej pomocy:

 • prawidłowe rozpoznanie i sprawne reagowanie w stanach zagrożenia życia;
 • opanowanie uczucia strachu i niepewności przy udzielaniu pomocy;
 • postępowanie zgodnie z normami obowiązującymi w Europie.

Kurs pierwszej pomocy obejmuje:

 • Aspekty moralne i prawne udzielania pierwszej pomocy,
 • Podstawowe postępowanie w urazach,
 • Postępowanie w trakcie wypadku,
 • Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia – Reanimacja,
 • Ćwiczenia na fantomie z reanimacji,
 • Ćwiczenia w zastosowaniu pozycji bocznej

Szkolenie prowadzone jest z użyciem fantoma, sprzętu medycznego, środków opatrunkowych, materiałów poglądowych i multimedialnych.

 
Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje zaświadczenie.

Misją naszego ośrodka jest zwiększenie świadomości na temat pierwszej pomocy i zdolności działania w każdych warunkach.
Istotą szkoleń przez nas prowadzonych są ćwiczenia praktyczne podczas których przygotowywane są pozoracje ratownicze z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji, gdzie uczestnicy mogą zobaczyć jak wyglądają poszczególne urazy i jak pomóc osobom poszkodowanym.
 

 

 
Ewakuacja pracowników i ochrona przeciwpożarowa w firmie

Ludek PPOŻ

 
Oferujemy ciekawe zajęcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W programie umieszczamy dynamiczne ćwiczenia z gaszenia ognia oraz warsztaty z ewakuacji. Program szkolenia zawsze dostosowany jest do charaktery pracy, ryzyka oraz specyfikacji stanowiska
 
W trakcie szkolenia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:
 • podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • organizacja ochrony przeciwpożarowej
  w zakładzie pracy,
 • odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
 • zasady zapobiegania pożarom,
 • podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe - dobór i zasady rozmieszczenia,
 • organizacja i zasady przeprowadzenia ewakuacji pracowników,
 • zajęcia praktyczne z użyciem sprzętu gaśniczego.

 

Zapisy na szkolenie:
ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce
tel. 531-202-203
tel. 730-011-440
e-mail: szkolenia@aronkielce.com.pl