logo_PIFS_glowne_transparent

 

 

 

 

Jesteśmy członkiem największej organizacji branżowej zrzeszającej firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski. Polska Izba Firm Szkoleniowych to ponad 300 firm i organizacji współpracujących w kierunku wytyczania standardów i kodeksu dobrych praktyk szkoleniowych.

 

 

CERTYFIKAT

 

 

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK SZKOLENIOWYCH