Przeglądy okresowe cystern

 • Przygotowujemy cysterny do badań dozorowych:
  • okresowych,
  • pośrednich
  • przed rejestracyjnych,
  • eksploatacyjnych

Wraz z dokumentacją

 • Wykonujemy badania zaworów wentylacyjnych i zaworów bezpieczeństwa
 • Wykonujemy pomiary grubości ścianek zbiornika
 • Wykonujemy badania elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących stałe wyposażenie cysterny oraz urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Próby szczelności

Wykonujemy próby szczelności zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów:

 • ciekłych,
 • zapalnych,
 • trujących,
 • żrących.