Przeglądy TDT autocystern

W naszym serwisie przygotujemy autocysternę do badań TDT:

Badania dozorowe okresowe i pośrednie cystern klas 3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8 i 9 wg umowy ADR

Badania doraźne autocystern sprowadzonych z zagranicy, wykonywane przez inspektorów TDT

Modernizacja cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Naprawy zbiorników napełnianych i opróżnianych ciśnieniowo.

Naprawy układów wydawczych.

Litrażowanie zbiorników.

Przygotowania do legalizacji układów wydawczych.

    tdt-01