Racunkowość budżetowa

Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu funkcjonowania i finansowania jednostek i samorządowych zakładów budżetowych, w tym także ze zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych i przepisami wykonawczymi. Dla osób, które podjęły pracę w sektorze finansów publicznych zdobycie kwalifikacji w zakresie finansowania i ewidencji działalności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych.

Kurs adresowany jest do osób rozpoczynających pracę w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych; pracowników działów ekonomicznych, księgowych, merytorycznych a także zajmujących się audytem i kontrolą zarządczą. W szkoleniu powinni także wziąć udział osoby, które pracują w wymienionych działach a przeszły do pracy z innych podmiotów gospodarczych.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładowo-seminaryjnej z dużą ilością przykładów i ćwiczeń praktycznych.

 

Szkolenie obejmuje 32 godziny zajęć (możliwość zajęć popołudniowych oraz weekendowych dla osób pracujących lub 4 dni po 8 godzin dziennie).

W ramach szkolenia gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.

Cena szkolenia to teraz tylko 899,00 zł za osobę (w przypadku 2 lub więcej osób z jednej firmy 799,00 zł za osobę).

Zapraszamy !!!!