Rozwijanie kompetencji menedżerskich

Warsztat „Rozwijanie kompetencji menedżerskich – jak efektywniej zarządzać swoim otoczeniem biznesowym oraz sobą” pozwala rozłożyć kwestię kompetencji menedżerskich na czynniki pierwsze, zrozumieć i przeanalizować je, wypracować ścieżki i konkretne narzędzia rozwoju, a następnie poskładać je ponownie jako postawę, kompetencje i umiejętności skutecznego menedżera, który potrafi efektywnie zarządzać biznesem, podległym zespołem oraz samym sobą.

 

Opis szkolenia

Bycie menedżerem do duża odpowiedzialność. Z jednej strony menedżer jest odpowiedzialny za dostarczenie określonych wyników biznesowych, z drugiej strony jest odpowiedzialny za skuteczne zarządzanie powierzonym mu zespołem. Wreszcie, spoczywa na nim także odpowiedzialność za samego siebie – aby nie zatrzymywać się na ścieżce rozwoju zawodowego i osobistego. Skuteczne połączenie tych obszarów nie jest łatwe, tym bardziej, że środowisko, w którym menedżer pracuje jest bardzo dynamiczne.

Korzyści dla uczestników

  • Poznanie i zrozumienie własnej postawy i umiejętności menedżerskich: mocnych stron i ewentualnych obszarów poprawy
  • Możliwość rozwoju umiejętności menedżerskich na podstawie przygotowanych praktycznych sytuacji
  • Praktyczne przećwiczenie narzędzi związanych z umiejętnościami menedżerskimi, nastawione na utrwalenie tych elementów oraz możliwość natychmiastowego ich zastosowania w pracy uczestników
  • Wypracowanie własnego indywidualnego planu rozwoju kompetencji menedżerskich

Szkolenia polecamy dla

Szkolenie polecamy dla osób zajmujących stanowiska menedżerskie, zarówno z krótkim, jak i z długim stażem menedżerskim

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Interaktywny warsztat polegający na praktycznym przedstawieniu, omówieniu oraz przećwiczeniu wiedzy i narzędzi związanych z rozwojem i stosowaniem umiejętności menedżerskich. Metody dydaktyczne stosowane podczas warsztatu:

  • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
  • Symulacje realnych sytuacji zawodowych
  • Dyskusje moderowane
  • Analizy przypadków
  • Przykłady dobrych praktyk
  • Mini wykłady

Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć, czyli dwa dni. W ramach szkolenia gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.

Cena szkolenia to teraz tylko 349,00 zł za osobę.

Zapraszamy !!!!