PRZYGOTOWUJEMY CYSTERNY DO BADAŃ DOZOROWYCH

 • Okresowych
 • Pośrednich
 • Przedrejestracyjnych
 • Eksploatacyjnych

PRÓBY SZCZELNOŚCI ZBIORNIKÓW BEZCIŚNIENIOWYCH I NISKOCIŚNIENIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO MAGAZYNOWANIA MATERIAŁÓW

 • Ciekłych
 • Zapalnych
 • Trujących
 • Żrących

BADANIA I DOKUMENTACJA

 • Wykonujemy badania zaworów wentylacyjnych i zaworów bezpieczeństwa
 • Wykonujemy pomiary grubości ścianek zbiornika
 • Wykonujemy badania elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących stałe wyposażenie cysterny oraz urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

NAPRAWY BIEŻĄCE

 • Układów hamulcowych (wymiana klocków, tarcz)
 • Układów zawieszenia

LITRAŻOWANIA

 • Przeprowadzamy legalizację układów pomiarowych autocystern
 • Wykonujemy wzorcowanie układów pomiarowych
 • Wykonujemy pomiary pojemności komór