Od 1 września 2020 r., po rocznym okresie przejściowym, zmieniły się zasady szeroko rozumianego obrotu paliwami opałowymi (olejami opałowymi do celów grzewczych).

Od tej daty każdy uczestnik transakcji sprzedaży i kupna zobowiązany jest do złożenia uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU, by otrzymać status pośredniczącego, lub zużywającego podmiotu opałowego.

 

Bez złożenia tego zgłoszenia nie będzie możliwy zakup paliw opałowych!

Jako sprzedający odmówimy Państwu dostarczenia tych wyrobów!

 

Zmiana ta obejmuje również osoby fizyczne i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej!

 
 
 
 
Zamieszczamy dla Państwa film z instrukcją rejestracji na portalu puesc.gov.pl, przez który można w najszybszy (według nas) sposób zarejestrować urządzenie.
 
 
 
 
Poniżej film z instrukcją krok po kroku, przedstawiający sposób rejestracji urządzenia opałowego na formularzu AKC-RU.
 
 
 
 
Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu w przejściu zawiłości rejestracyjnych oraz przyśpieszy możliwość dostaw oleju opałowego LOTOS RED, którego to jesteśmy Autoryzowanym Dystrybutorem.

SYSTEM SENT

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, zwana popularnie „pakietem przewozowym”, która obowiązuje od 18 kwietnia 2017 roku, nakłada na podmioty branży paliwowej szereg nowych obowiązków.

Ciążą one w szczególności na:

  • podmiotach wysyłających,

  • podmiotach odbierających,

  • przewoźnikach i kierowcach

Systemem SENT objęte są wszelkie sprzedaże produktów paliwowych, z którymi wiąże się przewóz tych produktów, oraz te, które są realizowane pomiędzy przedsiębiorcami. Każdy podmiot objęty systemem, ma obowiązek dokonywania zgłoszeń obejmujących przewóz i odbiór produktów paliwowych w systemie SENT. Wszyscy Klienci hurtowi ARON, jako podmioty odbierające muszą dokonać rejestracji w ramach platformy PUESC i systemu SENT, a następnie obligatoryjnie potwierdzają realizację przewozu towaru. Każdy podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie w systemie SENT, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia produktów.

Dodatkowe informacje upraszczające zarówno sam proces rejestracji w ramach platformy PUESC jak również aktualizację zgłoszeń obejmujących odbiór towarów, zawarte są w załączonych instrukcjach.

 


 

W związku ze zmianami wprowadzanymi w systemie SENT zamieszczamy instrukcję do uzyskania profilu zaawansowanego
na platformie PUESC.

Zgodnie z aktualnym projektem Podmiot Odbierający musi uzyskać profil zaawansowany i 17-znakowy numer identyfikacyjny ID SISC do 01.08.2019.

Nieoficjalnie termin ten może się zmienić, lecz w dalszym ciągu nie ma żadnych informacji o przesunięciu daty wejścia  w życie.

Profil zaawansowany jest konieczny do dokonywania zgłoszeń związanych z ustawą SENT na PUESC. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z instrukcją oraz uzyskanie numeru ID SISC i rozszerzenie swojego konta na platformie PUESC.

Wszelkie informacje znajdą Państwo w instrukcji (od str. 84, dział "Rejestracja do celów SENT"), na stronie PUESC (zakładka e-klient,

przydatne linki),  pod numerem telefonu helpdesk na PUESC, w Urzędzie Celnym w Kielcach ul. Ściegiennego 264d w punkcie informacji oraz dziale handlowym firmy ARON.