SYSTEM SENT

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, zwana popularnie „pakietem przewozowym”, która obowiązuje od 18 kwietnia 2017 roku, nakłada na podmioty branży paliwowej szereg nowych obowiązków.

Ciążą one w szczególności na:

  • podmiotach wysyłających,

  • podmiotach odbierających,

  • przewoźnikach i kierowcach

Systemem SENT objęte są wszelkie sprzedaże produktów paliwowych, z którymi wiąże się przewóz tych produktów, oraz te, które są realizowane pomiędzy przedsiębiorcami. Każdy podmiot objęty systemem, ma obowiązek dokonywania zgłoszeń obejmujących przewóz i odbiór produktów paliwowych w systemie SENT. Wszyscy Klienci hurtowi ARON, jako podmioty odbierające muszą dokonać rejestracji w ramach platformy PUESC i systemu SENT, a następnie obligatoryjnie potwierdzają realizację przewozu towaru. Każdy podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie w systemie SENT, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia produktów.

Dodatkowe informacje upraszczające zarówno sam proces rejestracji w ramach platformy PUESC jak również aktualizację zgłoszeń obejmujących odbiór towarów, zawarte są w załączonych instrukcjach.

 


 

W związku ze zmianami wprowadzanymi w systemie SENT zamieszczamy instrukcję do uzyskania profilu zaawansowanego
na platformie PUESC.

Zgodnie z aktualnym projektem Podmiot Odbierający musi uzyskać profil zaawansowany i 17-znakowy numer identyfikacyjny ID SISC do 01.08.2019.

Nieoficjalnie termin ten może się zmienić, lecz w dalszym ciągu nie ma żadnych informacji o przesunięciu daty wejścia  w życie.

Profil zaawansowany jest konieczny do dokonywania zgłoszeń związanych z ustawą SENT na PUESC. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z instrukcją oraz uzyskanie numeru ID SISC i rozszerzenie swojego konta na platformie PUESC.

Wszelkie informacje znajdą Państwo w instrukcji (od str. 84, dział "Rejestracja do celów SENT"), na stronie PUESC (zakładka e-klient,

przydatne linki),  pod numerem telefonu helpdesk na PUESC, w Urzędzie Celnym w Kielcach ul. Ściegiennego 264d w punkcie informacji oraz dziale handlowym firmy ARON.