Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem

CEL SZKOLENIA:
1. Przestawienie fundamentalnych metod rozwiązywania problemów zarządzania finansowego w przedsiębiorstwie.
2. Ukazanie możliwości diagnozy kondycji finansowej i przewidywania trudności finansowych.
3. Wyjaśnienie zasad stosowania analiz rentowności.
4. Prezentacja instrumentów, umożliwiających utrzymanie płynności finansowej.
5. Przedstawienie metod planowania operacyjnego i finansowego.
6. Ukazanie zasad podejmowania decyzji inwestycyjnych.
7. Wyjaśnienie zagadnień związanych z ryzykiem finansowym.
8. Wprowadzenie w problematykę zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

METODYKA ZAJĘĆ:
Interaktywny omówienie każdego zagadnienia (punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do zadań i symulacji.
Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu zarządzania finansowego.
Liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków.

ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, służby niefinansowe, pracownicy działów planowania i analiz oraz controllingu, oraz wszyscy zainteresowani problemami sfery finansów.

Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć, czyli dwa dni. W ramach szkolenia gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.

Cena szkolenia to teraz tylko 699,00 zł za osobę (w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osó z jednej firmy 599,00 zł).

Zapraszamy !!!!