Oferujemy Państwu najem lub kupno dwupłaszczowych zbiorników do paliw o pojemnościach 1.300l, 1.500l, 1.600l, 2.500l, 5.000l, 9.000l

Idealne rozwiązanie sprawdzające się zarówno w firmach spedycyjnych, budowlanych, w gospodarstwach rolnych czy u osób prywatnych. To wygodny sposób na przechowywanie, dystrybucję paliwa a przede wszystkim na obniżenie kosztów prowadzenia działalności.

Zbiorniki produkowane są w Polsce i wytwarzane pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego, posiadają:

  • Poświadczenie wytwórcy wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
  • Deklarację zgodności z normą EN 13341;2005+A1;2011
  • Certyfikat CE
  • Dokumentację techniczno – ruchową
  • Instrukcję obsługi zbiornika
  • Opinię PPOŻ
  • Instrukcję BHP
  • Gwarancja 10 lat na szczelność, 2 lata na osprzęt