KURS ADR - PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Terminy kursów

Termin kursu:  26.04.2024 – 28.04.2024 – podstawa

Termin kursu:  29.04.2024 – 30.04.2024 – cysterna

Termin egzaminu: 30.04.2024

 

Termin kursu:  13.05.2024 – 15.05.2024 – podstawa

Termin kursu:  16.05.2024 – 17.05.2024 – cysterna

Termin egzaminu: 17.05.2024

 

Termin kursu:  03.06.2024 – 05.06.2024 – podstawa

Termin kursu:  06.06.2024 – 07.06.2024 – cysterna

Termin egzaminu: 07.06.2024

 

Zajęcia w godzinach popołudniowych.

Ceny kursów

Cena kursu ADR podstawa: 700 zł

Cena kursu ADR cysterna: 450 zł

Cena kursu ADR klasa 1 : 500 zł

Cena kursu ADR podstawa + cysterna: 1000 zł

Ceny zawierają koszt egzaminu i zaświadczenia.

Celem kursu ADR jest wszechstronne i specjalistyczne przygotowanie kierowców do pracy z transportem materiałów niebezpiecznych na terenie Polski oraz za granicą. Posiadanie uprawnień ADR gwarantuje bezpieczeństwo wszelkich wykonywanych przez kierowców działań oraz ich zgodność z bieżącym prawem dotyczącym przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Udział w szkoleniu ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych jest spełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa – Umowie ADR.

Wymagania do rozpoczęcia kursu ADR:

W kursie ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 21 lat oraz posiadają prawo jazdy kat. B.

Zakres tematyczny szkolenia podstawowego ADR obejmuje m.in.:

 • ogólne wymagania związane z przewozem materiałów niebezpiecznych,
 • najważniejsze typy zagrożeń,
 • obowiązki kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne,
 • zapobieganie oraz stosowanie środków bezpieczeństwa w razie występowania określonych zagrożeń,
 • postępowanie w razie zaistnienia wypadku podczas przewozu materiałów niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy,
 • zakazy ładowania razem określonych grup towarów niebezpiecznych,
 • zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną, karną i administracyjną.

Szkolenie podstawowe ADR dla kierowców trwa co najmniej 24 godziny lekcyjne. Ukończenie kursu pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego.

Egzamin po kursie podstawowym ADR

Egzamin przyjmuje formę testu pisemnego. Składa się z 30 pytań – każdy z kursantów ma 60 minut na udzielenie odpowiedzi. Egzamin uznaje się za pozytywny, jeśli udzielono prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 20 pytań.

Zakres tematyczny szkolenia ADR początkowego specjalistycznego w zakresie przewozu w cysternach:

 • ogólnych wiadomości związanych z systemami napełniania i opróżniania cystern,
 • zachowania się pojazdów na drodze podczas przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • szczególnych wymagań obowiązujących cysterny,
 • dodatkowych przepisów, ze szczególnym naciskiem na użytkowanie pojazdów w zakresie posiadania świadectw dopuszczenia pojazdów do ruchu, odpowiednie oznakowanie tablicami i naklejkami.

Szkolenie specjalistyczne ADR obejmujące przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach trwa nie mniej niż 16 godzin lekcyjnych.

Egzamin po kursie specjalistycznym ADR cysterny

By uzyskać uprawnienia, pozwalające na przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach, koniecznością jest przystąpienie do egzaminu państwowego – po ukończonym szkoleniu.

Egzamin przyjmuje formę testu pisemnego. Składa się z 18 pytań, zaś czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 40 minut. Egzamin uznaje się za zdany, jeśli kursant udzielił co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi.

Zapisz się na szkolenie

Dane osobowe

Dane adresowe

Faktura

=
Wpisz rozwiązanie działania (zabezpieczenie antyspamowe)
 • Wysłanie zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie, najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na aronkielce/kontakt
 • W przypadku nie otrzymania rezygnacji oraz niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z wysłania zgłoszenia, na podstawie wystawionej przez firmę Aron sp. z o.o. faktury. Zgłaszający ma prawo do uczestniczenia w kursie w następnym możliwym terminie.
 • W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, ARON sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu kursu. O takim fakcie będzie informować uczestników indywidualnie.

Informacja Administratora, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

 •  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ARON SP. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Chorzowska 40, 25-852 Kielce;
 •  kontakt do inspektora ochrony danych w firmie ARON Sp. z o.o.  iod@aronkielce.com.pl;
 •  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  w celu realizacji świadczenia/umowy na realizację usługi szkoleniowej zgodnie ze zgłoszeniem;
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 • dane osobowe będą przechowywane przez ARON SP. z o.o. najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana.
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 •  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

ARON - Więcej niż paliwa. Sprawdź nasze konkurencyjne ceny!

Kontakt