KURS CPC

Terminy kursów

Termin kursu:  

08.06.2024 – godz. 08:00

09.06.2024 – godz. 08:00

10.06.2024 – godz. 14:00

11.06.2024 – godz. 14:00

12.06.2024 – godz. 14:00

Terminy egzaminów

Cena kursu

Cena kursu: 1600 zł

Cena nie zawiera kosztów egzaminu i wydania certyfikatu.

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych?

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Kto potrzebuje certyfikatu kompetencji zawodowych?

Aby uzyskać licencje uprawniające do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu rzeczy albo osób, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

Kurs CPC przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego w transporcie osób lub rzeczy, prowadzonego przez Instytut Transportu Samochodowego.

Gdzie i kiedy odbywają się egzaminy?

Miejsce i termin egzaminu jest wybierany przez uczestnika szkolenia z propozycji przedstawianej przez Instytut Transportu Samochodowego.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin polega na rozwiązaniu testu składającego się z 64 pytań wielokrotnego wyboru oraz zadań egzaminacyjnych.

Warunkiem zaliczenia testu oraz zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie, co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części.

Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania przez osobę egzaminowaną z dwóch części, co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.

Organizacja szkolenia CPC:

 • Szkolenie obejmuje 30 godzin.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konsultacji oraz ćwiczeń.
 •  Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, co gwarantuje wysoki poziom szkolenia.
 • Uczestnicy kursu otrzymują materiały dydaktyczne,

Warunki uczestniczenia w szkoleniu:

 • poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia.

Program szkolenia:

 •  Prawo cywilne w odniesieniu do transportu drogowego.
 •  Prawo handlowe w odniesieniu do transportu drogowego.
 •  Prawo socjalne w odniesieniu do transportu drogowego.
 •  Prawo podatkowe w odniesieniu do transportu drogowego.
 •  Dostęp do rynku w odniesieniu do transportu drogowego.
 •  Normy techniczne i techniczne aspekty działalności.
 •  Bezpieczeństwo drogowe w odniesieniu do transportu drogowego.
 •  Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
 •  Zajęcia praktyczne – rozwiązywanie zadań i testów.

Zapisz się na szkolenie

Dane osobowe

Dane adresowe

Faktura

=
Wpisz rozwiązanie działania (zabezpieczenie antyspamowe)
 • Wysłanie zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie, najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na aronkielce/kontakt
 • W przypadku nie otrzymania rezygnacji oraz niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z wysłania zgłoszenia, na podstawie wystawionej przez firmę Aron sp. z o.o. faktury. Zgłaszający ma prawo do uczestniczenia w kursie w następnym możliwym terminie.
 • W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, ARON sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu kursu. O takim fakcie będzie informować uczestników indywidualnie.

Informacja Administratora, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

 •  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ARON SP. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Chorzowska 40, 25-852 Kielce;
 •  kontakt do inspektora ochrony danych w firmie ARON Sp. z o.o.  iod@aronkielce.com.pl;
 •  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  w celu realizacji świadczenia/umowy na realizację usługi szkoleniowej zgodnie ze zgłoszeniem;
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 • dane osobowe będą przechowywane przez ARON SP. z o.o. najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana.
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 •  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

ARON - Więcej niż paliwa. Sprawdź nasze konkurencyjne ceny!

Kontakt