Hurtowa sprzedaż paliw ARON - kursy ADR i CPC, olej opałowy - Kielce > Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych

Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych

Terminy kursów

Klasa 3 – Materiały ciekłe zapalne

Termin kursu:  23.03.2024 r.

Termin egzaminu: ustala TDT

Ceny kursów

Cena kursu: 800 zł

Cena egzaminu: 268,33 zł

Cena pełnomocnictwa: 17 zł

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu napełniania i opróżniania oraz bezpiecznej eksploatacji autocystern, cystern kolejowych oraz urządzeń napełniająco opróżniających ( tzw. UNO) materiałami niebezpiecznymi.

Kurs UNO (TDT) obejmuje zagadnienia tematyczne takie jak:

 • konstrukcja i dozór techniczny nad zbiornikami transportowymi oraz osprzętem
 • obsługa urządzeń typu UNO – nalewaki: prawidłowe opróżnianie i napełnianie zbiorników takich jak cysterny
 • opis i oznaczenia stosowane na zbiornikach transportowych
 • wiadomości na temat materiałów niebezpiecznych, w tym ich właściwości fizyko-chemiczne.
 • przepisy BHP oraz przepisy PPOŻ

Kurs Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych (nazywany też potocznie: kurs nalewaki) podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Uprawnienia TDT, które uczestnik kursu otrzymuje po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, są ważne 5 lat. Prowadzimy kursy na różne klasy materiałów niebezpiecznych, w tym na paliwa gazowe, paliwa ciekłe i obejmujące różne typy zbiorników transportowych. Istnieje możliwość uzyskania zaświadczeń kwalifikacyjnych na kilka różnych klas materiałów i typów zbiorników.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie specjalistów w zakresie TDT i UNO – organizujemy kursy w naszej siedzibie, a także u klientów w dowolnym miejscu w Polsce. Współpracujemy z wykwalifikowanymi instruktorami w prezentowanej dziedzinie i uczymy kursantów kompleksowo. Dostarczamy niezbędne materiały do nauki i pozytywnego zaliczenia egzaminu.

Zapisz się na szkolenie

Dane osobowe

Dane adresowe

Faktura

=
Wpisz rozwiązanie działania (zabezpieczenie antyspamowe)
 • Wysłanie zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie, najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na aronkielce/kontakt
 • W przypadku nie otrzymania rezygnacji oraz niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z wysłania zgłoszenia, na podstawie wystawionej przez firmę Aron sp. z o.o. faktury. Zgłaszający ma prawo do uczestniczenia w kursie w następnym możliwym terminie.
 • W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, ARON sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu kursu. O takim fakcie będzie informować uczestników indywidualnie.

Informacja Administratora, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

 •  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ARON SP. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Chorzowska 40, 25-852 Kielce;
 •  kontakt do inspektora ochrony danych w firmie ARON Sp. z o.o.  iod@aronkielce.com.pl;
 •  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  w celu realizacji świadczenia/umowy na realizację usługi szkoleniowej zgodnie ze zgłoszeniem;
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 • dane osobowe będą przechowywane przez ARON SP. z o.o. najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana.
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 •  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

ARON - Więcej niż paliwa. Sprawdź nasze konkurencyjne ceny!

Kontakt