Hurtowa sprzedaż paliw ARON - kursy ADR i CPC, olej opałowy - Kielce > Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

 

Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, która pozwala na przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. 

Kategorie Wózków Jezdniowych Podnośnikowych:

 • Wózki Jezdniowe Podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. (uprawnienia ważne 5 lat)
 • Wózki Jezdniowe Podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. (uprawnienia ważne 10 lat)

Plan kursu:

 • Przepisy ogólne i dokumentacja techniczna.
 • Wiadomości o dozorze technicznym.
 • Obowiązki i czynności operatora przy obsłudze wózków.
 • Przepisy bhp i ppoż.
 • Typy stosowanych wózków jezdniowych.
 • Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych i platformowych.
 • Przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z bezpieczną wymianą butli gazowych oraz
  zapoznanie z zasadami ich przechowywania.
 • Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków.
 • Omówienie podstawowych błędów w technice jazdy na podstawie obserwacji jazdy uczestników kursu.

 

 

Dane osobowe

Dane adresowe

Faktura

=
Wpisz rozwiązanie działania (zabezpieczenie antyspamowe)

 

 

 

ARON - Więcej niż paliwa. Sprawdź nasze konkurencyjne ceny!

Kontakt