Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, która pozwala na przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi suwnic odpowiedniej kategorii.

 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (uprawnienia ważne 10 lat)
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia (uprawnienia ważne 5 lat)

 

Plan kursu:

 • Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
 • Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
 • Udźwig i grupa natężenia pracy.
 • Pojęcie stateczności urządzenia.
 • Budowa urządzeń.
 • Budowa urządzenia właściwego dla grupy, kategorii i rodzaju przeznaczenia.
 • Mechanizmy oraz ich budowa i działanie
 • Urządzenia zabezpieczające stosowane w urządzeniach transportu bliskiego.
 • Wyposażenie elektryczne.
 • Obsługa: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających
  i hamulców itp. zasady ogólne.
 • Współpraca z hakowymi.
 • Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa urządzeń, transport ładunku przez otwory
  w stropach, transport ludzi w koszu.
 • Warunki bezpiecznej pracy.
 • BHP przy obsłudze urządzeń/niebezpieczne uszkodzenie/ nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania

.

Dane osobowe

Dane adresowe

Faktura

=
Wpisz rozwiązanie działania (zabezpieczenie antyspamowe)

 

ARON - Więcej niż paliwa. Sprawdź nasze konkurencyjne ceny!

Kontakt