Aron > Serwis

ARON - Serwis

Firma ARON od 2015 roku posiada uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego:

 • do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy: cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem obsługowym do transportu towarów niebezpiecznych klas 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do transportu niektórych  towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
 • do modernizacji i naprawy: cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.

Na podstawie posiadanych uprawnień prowadzimy serwis cystern, oraz wykonujemy badania dozorowe TDT: okresowe, pośrednie, doraźne, eksploatacyjne i przedrejestracyjne. Ponadto wykonujemy Legalizację Ponowną układów pomiarowych – liczników cystern.

 DECYZJA NR W/M/N-1/15

PRZYGOTOWUJEMY CYSTERNY DO BADAŃ DOZOROWYCH

 • Okresowych
 • Pośrednich
 • Przedrejestracyjnych
 • Eksploatacyjnych

PRÓBY SZCZELNOŚCI ZBIORNIKÓW BEZCIŚNIENIOWYCH I NISKOCIŚNIENIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO MAGAZYNOWANIA MATERIAŁÓW

 • Ciekłych
 • Zapalnych
 • Trujących
 • Żrących

BADANIA I DOKUMENTACJA

  • Wykonujemy badania zaworów wentylacyjnych i zaworów bezpieczeństwa
  • Wykonujemy pomiary grubości ścianek zbiornika
  • Wykonujemy badania elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących stałe wyposażenie cysterny oraz urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
  • Wykonujemy odparowywanie zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych za pomocą kotła parowego

LITRAŻOWANIA

 • Przeprowadzamy legalizację układów pomiarowych autocystern
 • Wykonujemy wzorcowanie układów pomiarowych
 • Wykonujemy pomiary pojemności komór

NAPRAWY BIEŻĄCE

 • Układów hamulcowych (wymiana klocków, tarcz)
 • Układów zawieszenia

ARON - Więcej niż paliwa. Sprawdź nasze konkurencyjne ceny!

Kontakt