Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie przeciwpożarowe ma na celu podniesienie bezpieczeństwa pożarowego na terenie zakładu pracy.
Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za podjęcie działań w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego,
odpowiednie użycie podręcznego sprzętu gaśniczego – gaśnic może zminimalizować skutki pożaru w przypadku jego ugaszenia w zarodku.

Tematyka szkolenia:

  • regulacje prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • podstawowe pojęcia dotyczące procesu spalania,
  • zagrożenia pożarowe w miejscu pracy, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
  • zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
  • zadania i obowiązki w przypadku powstania pożaru, sposoby alarmowania,
  • ewakuacja osób, mienia, drogi ewakuacyjne,
  • sprzęt i urządzenia gaśnicze, środki gaśnicze,
  • znajomość praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Czas trwania kursu: 3 godz.
Tryb kursu:  Stacjonarnie lub Online

 

 

Dane osobowe

Dane adresowe

Faktura

=
Wpisz rozwiązanie działania (zabezpieczenie antyspamowe)

 

 

ARON - Więcej niż paliwa. Sprawdź nasze konkurencyjne ceny!

Kontakt