Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, która pozwala na przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi Wciągników i wciągarek.

Kategorie wciągników i wciągarek:

 • Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia. (uprawnienia ważne 10 lat)
 • Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia. (uprawnienia ważne 5 lat)

Plan kursu:

 • Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
 • Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
 • Udźwig i grupa natężenia pracy.
 • Pojęcie stateczności urządzenia.
 • Budowa urządzenia właściwego dla grupy, kategorii i rodzaju przeznaczenia.
 • Mechanizmy oraz ich budowa i działanie.
 • Urządzenia zabezpieczające stosowane w urządzeniach transportu bliskiego.
 • Wyposażenie elektryczne.
 • Obsługa UTB: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy,
  w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp. zasady ogólne.
 • BHP przy obsłudze urządzeń/niebezpieczne uszkodzenie/nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.

 

 

Dane osobowe

Dane adresowe

Faktura

=
Wpisz rozwiązanie działania (zabezpieczenie antyspamowe)

 

ARON - Więcej niż paliwa. Sprawdź nasze konkurencyjne ceny!

Kontakt